Prohlídka židovské čtvrti: Objevování židovského dědictví v Praze

pražská židovská čtvrť 

Žádný výlet do Prahy se neobejde bez návštěvy Josefova, známého také jako Židovská čtvrť Praha. Od roku 1992 je pražská židovská čtvrť zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO a slouží jako připomínka zla fašismu a odolnosti židovské komunity.

Stručná historie pražské židovské čtvrti 

Starý židovský hřbitov na Josefově, Praha
Starý židovský hřbitov na Josefově, Praha

Židé se ve čtvrti usadili kolem roku 1096, když utekli před pogromem nebo náboženským pronásledováním. Nakonec byli odděleni od křesťanů a nuceni žít v opevněném ghettu. Po četných pogromech trvajících celá staletí se čtvrť dočkala určité naděje, když se v 16. století stal ministrem financí židovský starosta Mordechaj Maisel.

Pražská židovská čtvrť se dříve nazývala Židovské ghetto nebo Židovské město, ale nakonec byla přejmenována na počest římského císaře Josefa II., který vydal toleranční patent. Ten uděloval náboženskou svobodu nekatolíkům a umožňoval Židům žít i mimo čtvrť. Tento záblesk naděje však trval jen krátce.

Většina staveb v pražské židovské čtvrti byla zbourána, aby se naplnila pařížská představa, která se však nikdy neuskutečnila, protože Prahu zasáhly hrůzy druhé světové války. Od roku 1941 museli Židé nosit jako identifikační znak Davidovu hvězdu. O pouhý měsíc později byli vyhnáni do koncentračních táborů po celé Evropě. 

Středověké centrum Prahy přežilo bombardování za druhé světové války, včetně několika synagog v židovské čtvrti. 

Nejzajímavější památky v Praze v židovské čtvrti

Pěší prohlídka židovské čtvrti v Praze nabízí návštěvníkům skvělý zážitek. Mezi nejzajímavější památky, které můžete vidět během prohlídky pražské židovské čtvrti, patří:

Synagogy

Pražská synagoga
Pražská synagoga

V židovské čtvrti se nachází několik synagog, ale žádná z nich není tak stará jako Staronová synagoga, dříve známá jako Velká synagoga. Stojí zde již od 13. století. Stejně známá je i Pinkasova synagoga, která je druhou nejstarší v Praze. Nyní se v ní nachází památník obětem holocaustu. Tento epitaf, na němž jsou uvedena jména 78 000 osob, je údajně nejdelší na světě.

Jednou z novějších synagog je Španělská synagoga. Připomíná maurský palác a vyznačuje se složitými kamenickými prvky, zakřivenými okny a propracovanými květinovými vzory. Pěší prohlídka židovské čtvrti v Praze vám umožní prohlédnout si samotnou krásu všech židovských synagog, které se nacházejí v pražské židovské čtvrti.

Židovské muzeum Praha

Dr. Karel Stein navrhl myšlenku muzea, v němž by byly uloženy zabavené osobní věci Židů a artefakty z pražských, mikulovských a dalších židovských muzeí. Zatímco některé osobní předměty byly pozůstalým vráceny, jiné byly během komunistického režimu prodány, rozkradeny nebo zničeny.

Naštěstí se v průběhu let zachovalo mnoho vzácných artefaktů. Dnes má Židovské muzeum v Praze vlastní galerii, knihovnu a vzdělávací centrum. Vítá mnoho výstav - od dočasných až po putovní sbírky. Pořádá také četné kulturní a vzdělávací akce.

Ceny vstupenek do Židovského muzea v Praze se u jednotlivých osob liší. Zatímco pro děti od 6 do 15 let stojí vstupenka do Židovského muzea v Praze 250 Kč, pro dospělého 350 Kč. Také zatímco pro osobu se zdravotním postižením stojí vstupenka do Židovského muzea v Praze pouze 50 Kč, pro děti od 0 do 5 let je zdarma. Stejná vstupenka stojí 250 Kč i pro studenty do 26 let.

Starý židovský hřbitov Praha

Dalším pozoruhodným místem, které ve čtvrti najdete, je Starý židovský hřbitov v Praze. S přibližně 10 000 náhrobky, z nichž některé pocházejí z 15. století, je jednou z nejvýznamnějších židovských památek v Praze. Odpočívají zde významné osobnosti židovské komunity, včetně Loewa ben Bezalella, obecně známého jako rabín Loew. Podle legendy vytvořil pražského Golema. Pokud hodláte z návštěvy Prahy vytěžit co nejvíce, doporučujeme pěší prohlídku Starého židovského hřbitova v Praze.

Památník Franze Kafky

Josefov je rodištěm Franze Kafky, který napsal Proměna a Zámek. Než se jeho rodina přestěhovala na Václavské náměstí, bydlel na rohu Kaprovy a Maiselovy ulice. 

Kafkův bronzový pomník se nachází vedle Španělské synagogy. Sochu vytesal Jaroslav Rona, který se inspiroval spisovatelovou tvorbou. Popis zápasu.

Procházka Starým Městem pražským: Prémiová procházka s německým průvodcem

Odpočiňte si od rušných turistických míst Prahy a vydejte se za místními obyvateli objevovat historii a legendy dvou nejvýznamnějších čtvrtí města. Vraťte se v čase, dozvíte se o nechvalně proslulém Rabbi Löwovi a od místního průvodce si v němčině poslechnete o historii města a legendách - dokonalá kombinace faktů a zábavy!

Jak se dostat do židovské čtvrti, Praha

Nachází se mezi Staroměstské náměstí a Vltava, židovská čtvrť se nachází jen pár kroků od Starého Města. Od náměstí je vzdálen pět minut chůze. Pokud přijíždíte z Karlův most, do čtvrti dojdete pěšky asi za 10 minut. V okolí je omezené množství parkovacích míst, proto se během cesty zdržte používání soukromé dopravy. Hodně štěstí a nezapomeňte si procházku po židovské čtvrti v Praze užít naplno.

Související příspěvky