Dopad pražské defenestrace 

příběh-prahy-1920-defenestrace-prahy

23. května 1618 se v Čechách rozhořelo napětí. Tehdy se v tzv. Defenestrace Prahy, byli tři svatí katoličtí představitelé defenestrováni místními protestanty. Buď se jim to podařilo jen o vlásek, nebo narazili na hromadu hnoje, ale úředníci vyvázli živí.

Možná se ptáte: "Co je to defenestrace?" Defenestrace znamená vyhození čehokoli nebo někoho otevřeným oknem. Existuje pro to termín; máte pravdu. Jedno z latinských slov pro okno je fenestra. Z toho důvodu vznikl děsivě specifický termín "defenestrace" (což znamená "vyhodit někoho otevřeným oknem").

Výsledky však byly katastrofální. Ve hře bylo víc než jen neshoda mezi dvěma vírami. druhá pražská defenestrace. Dokonale vystihuje stupňující se nespokojenost katolíků a protestantů v celé Evropě.

Její smrtící následky navíc vyvolaly třicetiletou válku, která si vyžádala téměř osm milionů obětí v důsledku bojů a hladomoru.

Co tedy způsobilo defenestrace Prahy v roce 1618?

Co byla pražská defenestrace?

Napětí mezi katolíky a protestanty dominovalo v letech před Defenestrace Prahy v roce 1618. Když se protestantismus rozšířil po Evropě a rozdělil Římskou říši, bojovaly tyto dvě sekty po většinu 16. století.

Augsburská mírová dohoda z roku 1555 upevnila nestabilní příměří mezi oběma sektami. Kdo vládne zemi, diktuje náboženskou politiku (Cuius regio, eius religion) umožňuje králi zvolit si náboženství své země.

Čeští katoličtí panovníci povolili protestantům svobodné shromažďování. Královská deklarace Rudolfa II. z roku 1609 povolovala svobodu vyznání.

Tam se to komplikuje. Poté, co se Matyáš ujal vlády, zachoval si panovnický list a jmenoval Ferdinanda II., svého zbožného katolického synovce, českým panovníkem a svým nástupcem.

Ferdinand chtěl jako panovník učinit z katolicismu výhradní evropské náboženství. Odmítl královský list a zakázal protestantům stavět modlitebny v Broumově a Hrobu.

Protestanti zuřili. Dne 23. května 1618 se sešli v Praze, aby vyslechli císařské rádce neboli purkrabí, a následovala pražská defenestrace.

Dopad druhé pražské defenestrace

23. května 1618 se v české kanceláři rozzuřený dav protestantů střetl se čtyřmi katolickými zákonodárci. Hrabě Jindřich Thurn a ostatní protestanti byli zvědaví, zda purkrabí Ferdinandovi řekli, aby nerespektoval Majestátní list.

Dva z měšťanů vyvázli s tvrzením, že jsou nevinní, zatímco další dva takové štěstí neměli. Sílící dav protestantů zadržel hrabata Viléma Slavatu a Jaroslava Martinice a také jejich tajemníka jménem Filip Fabricius.

Když se tři katolíci pokusili o útěk, rozzuření protestanti je chytili. Martinitze, Slavatu a Fabricia protestanti tlačili k oknu, zatímco oni volali k Panně Marii o pomoc.

Přestože nedošlo ke ztrátám na životech, měla pražská defenestrace na město hluboký dopad. Katoličtí úředníci spěchali přímo za Ferdinandem, aby ho informovali o situaci. V reakci na to Ferdinand přísahal pomstu.

Následky 

Pražská defenestrace vzplanul jako suché pole. Tragédie prohloubila rozpory mezi katolíky a protestanty v Evropě. Čechy se vzbouřily, svrhly Ferdinanda II. a prohlásily Fridricha V. králem.

Křížová spojenectví, náboženský zápal a tisícileté konflikty způsobily spoušť. Třicetiletá válka zasáhla města i zemědělskou půdu a zabila téměř 8 milionů lidí.

Vestfálský mír v roce 1648 konflikt ukončil, ale válka na dlouhá desetiletí změnila Evropu. Španělsko padlo. Francie povstala. Utrpěly i Čechy.

Čechy přišly o královský titul a náboženskou svobodu, za kterou protestanti bojovali při pražské defenestraci.

Katolicismus nahradil protestantismus. Došlo k potlačení českého jazyka češtiny za němčinu.

Akce českého házení oknem měla další dopady. Od první defenestrace v roce 1419 došlo v roce 1618 k "druhé" pražské defenestraci. Březen 1948 mohl být svědkem další.

Prohlídka Prahy a dopad defenestrace 

Defenestrace v Praze má dopady v celé Evropě, jak se přesvědčíte, pokud se tam vydáte. A pokud se obáváte kolik budete potřebovat na pobyt v Praze., nebuďte.

Tato rozhodující událost, která nenávratně změnila běh evropských dějin. historie představoval znepokojení Evropy nad novými náboženstvími a předznamenal násilí, které mělo následovat, když se rozhořčení protestanti střetli s katolickou autoritou.

Chcete-li hlouběji porozumět současnosti, objevte jazyková dynamika v Praze.

Související příspěvky