Jazykový průvodce Prahou: Jakým jazykem se mluví ?

Jazykový průvodce Prahou

Jazyk v České republice

Úředním jazykem v Praze je čeština. Většina obyvatel země (96%), ačkoli v něm mluví také němečtí, polští a romští obyvatelé. Je úzce příbuzná slovenštině a podobná polštině, ruštině a chorvatštině, je ovlivněna latinou a němčinou a je považována za jednu z nejobtížnějších na naučení.

Historický vývoj češtiny

Historici se domnívají, že řecko-byzantští misionáři bratři Cyril a Metoděj přinesli do Čech první slovanský spisovný jazyk někdy v 9. století, tedy tři století po příchodu prvních slovanských osadníků na naše území.

Literární čeština se poprvé objevila jako krátké nebo okrajové poznámky v knihách, které pocházejí z 12. a 13. století. Jednotný jazyk však začal vznikat až v 15. a 16. století. Za první tištěnou knihu v českém jazyce je považována "Príbeh o Trojské válce" vydaný v Plzni v roce 1468.

Náboženský reformátor Jan Hus se zasloužil o inovace v českém pravopise, které nakonec vedly k českému překladu Bible. Údajně stojí za používáním diakritických znamének, mezi něž patří háčky a ostré čárky, které se objevují na písmenech, jež najdete ve spisovné češtině.

Němčina se stala hlavním literárním a vládním jazykem za vlády rakouských Habsburků. Ve druhé polovině 18. století však čeština začala prožívat obrození, nejprve na akademické půdě a poté se rozšířila i do veřejného života. Dominantním jazykem státní správy se nakonec stala po rozpadu habsburské říše v roce 1918.

Mluvení česky v Praze

Český jazyk
Český jazyk

přibližně 200 000 zahraničních obyvatel v Praze, uslyšíte v českém hlavním městě i jiné jazyky. Nejpočetnější komunitu expatů tvoří Ukrajinci, následují Slováci, Rusové a Vietnamci.

Většina Čechů a Slováků si rozumí, protože přibližně 30% jejich slovníků je totožných. Vždyť Česká a Slovenská republika tvořily od roku 1918 až do svého mírového rozdělení v roce 1993 jeden národ - Československo.

Plynulá znalost angličtiny je velmi žádanou pracovní dovedností a místní obyvatelé Prahy mají v porovnání s jinými částmi země vyšší znalost tohoto jazyka. Poměrně dobrou znalost angličtiny má personál na letišti a v turistických zařízeních, řada provozoven ji používá k psaní pokynů nebo upomínek. Znalost angličtiny u řidičů autobusů a policistů je však stále nedostatečná.

V Praze jsou jazyková centra, která zahraničním studentům a cizincům nabízejí individuální výuku češtiny, často v malých skupinách, aby bylo učení rychlejší a poutavější.

Užitečné české fráze a věty

Jedním z nejlepších způsobů, jak se při návštěvě Prahy lépe domluvit s místními, je naučit se základní česká slovíčka a fráze. Začít můžete s následujícími:

Praktické otázky

 • Jak se máte? Jak se máte? (Yak se ma-tey, formální)/ Jak se máš? (Yak se marsh, neformální)
 • Mně je dobře, a tobě? Jde to na ty? (Yee-deh toh ah teh)
 • Mluvíte anglicky? Mluvíš anglicky? (Mloo-vish ang-gli-skee)
 • Kolik to stojí? Kolik to stojí? (Kolik to stoyee)
 • Kdy? Když? (Geh-dish)
 • Kde je prosím koupelna? Kde je to prosím? (Kdeh-yeh-toh-ah-le-ta pro-seem) nebo Kde je záchod prosím? (Kdeh-yeh-zah-hod pro-seem)

Vlastní představení

 • Dobrý den. Ahoj. (A-hoy)
 • Dobrý den. Dobrý den. (Dob-ree den)
 • Dobré ráno. Dobré ráno. (Dob-reh ra-noh)
 • Dobrý večer. Dobrý večer. (Dob-ree ver-chair)
 • Jmenuji se _. Jmenuji se _. (Ye-menu-yi se)
 • Děkujeme. Dekuji. (Geh-kweh)
 • Rádi jsme vás poznali. Těší mě. (Tyeh-shee myeh)
 • Dobrou noc. Dobrou noc. (Dob-roo nots)

Jednoduchá slovní zásoba

 • Ano. Ano. (Ah-noh nebo noh)
 • Ne. Ne. (Neh)
 • Promiňte. Promiňte. (Proh-min-ee-teh)
 • Prosím. Prosím. (Proh-sim)
 • Dobře, děkuji. Dobře, děkuji. (Dob-je geh-kweh)
 • Omlouvám se. Omlouvám se. (Om-loh-vaam seh)
 • Nerozumím tomu. Nerozumím. (Neh-roh-zah-mim)
 • Účet, prosím. Účet, prosim. (Oo-chet pro seem)
 • Sbohem (formální). Na shledanou. (Nas-khle-da-no)
 • Ahoj (neformální). Čau (Chow)
 • Uvidíme se později. Zatím (Zah-tim)
 • Gratulujeme! (promoce, zásnuby, svatba) Blahopřeji! (Blaho-preyi)
 • Muži Muzi (Moozhee) nebo Pani (Pahnee)
 • Ženy Zeny (Zhenee) nebo Damy (Dahmee)
 • Dnes Dnes (Dnehs)
 • Včera Vcera (Fcheh-rah)
 • Zítra Zitra (Zee-trah)
 • Dnes večer Dnes večer (Dnehs veh-chehr)
 • Správně/správně Správný (Sprav-nee)
 • Voda Voda (Vo-dah)
 • Lahodné Výborný (Vee-bor-nee)

Čísla:

 • Jeden (Yeh-den)
 • Dva (D-vah)
 • Tři (Strom)
 • Ctyři (Ch-teh-reh)
 • Pět (Pyet)
 • Sest (Shehst)
 • Sedm (Seh-doom)
 • Osm (Oh-soom)
 • Devět (Deh-vet)
 • 10 Deset (Deh-set)

Užitečné jazykové aplikace

Základy češtiny se můžete naučit také prostřednictvím mobilní aplikace. Zde je několik oblíbených, které můžete vyzkoušet:

● italština

italki Jazyk

S italki se můžete učit prostřednictvím online učitele a můžete si naplánovat čas výuky. Také vás spojí s komunitou dalších studentů jazyka, takže si můžete procvičovat a klást otázky.

● Preply

Trustpilot

Stejně jako italki, i tato platforma zobrazuje profily svých učitelů, takže si můžete vybrat, kdo vám pomůže naučit se konverzační češtinu.

● Czechclass101

CzechClass101.com

Tato webová stránka ve stylu podcastu vám umožní učit se jazyk prostřednictvím video a audio lekcí, seznamů slovíček, kartiček a prezentací. Dostanete dostatek úvodní výuky v angličtině, která vám pomůže přejít na lekce češtiny.

● Pimsleur

Pimsleur
Pimsleur

Tato aplikace zaměřená na audio využívá metodu Pimsleur, kterou používají firmy a státní úřady pro jazykové vzdělávání zaměstnanců.

● Mluvte česky

Mluvtecesky.net

Mluvte česky nabízí kurzy pro začátečníky i pokročilé, které zahrnují testy. Pouze lekce vyšších úrovní jsou schváleny EU a obsahují audio a video obsah.

● Mondly

Logo Mondly
Logo Mondly

Pokud chcete něco lehkého a zábavného, můžete se na Mondly seznámit se základními českými slovíčky a frázemi prostřednictvím her a kvízů.

Další tipy, triky a podrobné informace o tom, jak najít to nejlepší ubytování, najdete na:

Související příspěvky