Nacistická okupace Prahy: Tehdy a dnes

Koncentrace v táboře

Nacistická okupace Prahy oficiálně začala 14. března 1939. Poté, co československý prezident Emil Hácha podepsal odstoupení země, převzal Hiter téměř okamžitě moc. Ale po jeho vyhlášení Prahy za Říši Čech a Moravy. Hitler do Prahy nevkročil. Moc ponechal v rukou říšského protektora instalovaného ve městě. Již tehdy Pražané využívali kulturní prostory k projevům pasivního odporu vůči nacistům zpěvem vlasteneckých písní a hymen, což nakonec vyvolalo hněv nacistů, kteří poté zpěv vlasteneckých písní na veřejných prostranstvích zakázali. 

Pozůstatky německé okupace Prahy jsou dodnes patrné v různých částech města. Třicet kilometrů severně od Prahy se nachází Terezín který byl za války koncentračním táborem pro Čechy. Obec Lidice, která byla srovnána se zemí, a prostřílená katedrála svatého Cyrila a Metoděje, která sloužila jako opora českého odboje po atentátu na Heydricha Himmlera, slouží jako dochované památky na dobu, kdy Němci okupovali Prahu.

Terezín - tábor Terezín
Terezín - tábor Terezín

Církev Ducha svatého, krásná gotická památka v srdci Prahy, byla svědkem bouřlivých událostí druhé světové války a sloužila jako útočiště pro ty, kteří uprostřed válečného chaosu hledali útěchu a naději.

Hlavní událost vedoucí k německé okupaci Československa 

Německá okupace Československa byla jedním z prvních kroků vedoucích k událostem druhé světové války. Vzhledem k tomu, že francouzská vláda nechtěla čelit Německu sama, spojila se s britskou vládou ve snaze potlačit expanzivní myšlenky nacistického extremisty Adolfa Hitlera. Druhý československý prezident Edvard Beneš byl v té době proti tomu, aby se přistoupilo na požadavky Němců, ale protože vlády Francie, Spojeného království a Československa byly rozhodnuty vyhnout se válce. Všechny podepsaly Mnichovská dohoda, kterou Německo porušilo v březnu 1939.

10. března 1939 Československo geograficky přestalo existovat a bylo nahrazeno Protektorátem Čechy a Morava.

Židé
Židé

Jaké bylo Československo za druhé světové války?

Československo bylo za války považováno za "arzenál Říše", protože se zde vyráběly hlavní zbraně. Zbraně jako kulomety, tanky a dělostřelectvo se z velké části montovaly v plzeňské Škodovce. Všechny tyto zbraně byly vyráběny v nepřetržitém proudu, aby podpořily těžkou vojenskou mobilizaci Němců.

Československu vládl za druhé světové války říšský protektor Heydrich. Během svého působení ve funkci říšského protektora se snažil vcítit do role spojence československé dělnické třídy tím, že zvýšil příděly potravin pro dělníky ve zbrojním průmyslu, zlepšil zdravotní služby v celém státě, zajistil bezplatnou obuv a na krátkou dobu zavedl pracovní dobu od pondělí do pátku, neboť sobota byla stanovena jako svátek. To vše však byl Heydrichův zvrácený plán, jak jej nazval "optické efekty". Věřil, že pouhé podpůrné akce a trocha odpočinku budou stačit k tomu, aby občany Československa utlumil a získal podporu dělnické třídy. Také to povede ke zvýšení produktivity v průmyslu. Ceny věcí však nadále rostly a zvýšené mzdy nestačily držet krok, což vedlo k tomu, že Heydrichův plán měl pro dělníky opačný účinek.

Nacistická invaze do Československa

Invaze do Československa probíhala od poloviny roku 1938 do konce roku 1944. Počínaje rokem 1938, kdy nacisté obsadili Sudety, čímž Československo oslabili, neboť sudetská země měla být v případě války obranným územím před Německem. Hitlerovi trvalo necelých šest měsíců, než získal pod svou kontrolu větší část Československa, a večer 15. března 1939 vstoupil Hitler do Prahy. Následujícího rána byl v Praze na Pražském hradě samotným Hitlerem vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Před koncem roku 1944. Každá část Československa byla pod vládou protektorátu.

Během invaze do Československa se český odboj ukázal jako velmi vážná hrozba pro Hitlerovu vládu. V porovnání s tím Němci opovrhovali lidmi, jako byl Emil Hácha, který byl ochoten plnit jejich příkazy jako kolaborant, a ukázalo se, že si váží lidí, jako byl Edvard Beneš, vůdce československé exilové vlády, který se držel svého českého smýšlení nanejvýš vzdorovitě. V Heydirchově zprávě do Berlína se uvádělo, že Hácha je "neschopen germanizace, neboť je stále nemocný, přichází s třesoucím se hlasem a pokouší se vyvolat lítost, která vyžaduje naše slitování". O Benešovi však narcisticky prohlásil, že si Edvarda velmi váží, neboť je horlivým obhájcem českých zájmů, což ho vedlo k přesvědčení, že Beneš musí mít nějakou německou krev.

Invaze do Československa byla ukončena koncem roku 1944 a stejný osud stihl i Maďarsko a Polsko.

Anschluss Německá okupace Československa 

Po anšlusu Rakouska nacistickému Německu v březnu 1938 dosáhl Hitler v září 1938 Mnichovské dohody a přesto pokračoval v odtržení etnických Němců žijících v českých krajích. Připojení Sudet k Německu velmi účinně zasadilo Československu ochromující ránu, neboť přišlo o většinu rozsáhlých pohraničních opevnění, která se v této oblasti nacházela. Tím byla země oslabena proti invazi nacistů, která přišla rychle poté.

Podmanění Československa 

Skutečnost, že Československo bylo nazýváno arzenálem Říše, svědčí o tom, že z Československa pocházelo značné množství zbraní. Podle samotného Hitlera přivezlo Německo jen z okupace Československa 2 175 polních děl, 469 tanků, 500 protiletadlových děl, 43 000 kulometů, 1 090 000 vojenských pušek, 114 000 pistolí a asi miliardu nábojů a 3 000 000 protiletadlových granátů. Toto množství zbraní by stačilo na vyzbrojení přibližně poloviny tehdejšího Wehrmachtu.

Už jen tato úroveň zbrojní výroby by zajistila, že při sebemenším náznaku slabosti by Československo vždy přepadli ti, kteří by ho chtěli využít k výrobě vojenských zbraní pro sebe.

Prohlídka koncentračního tábora Terezín z Prahy

Vydejte se s průvodcem z Prahy do koncentračního tábora Terezín, bývalého nacistického koncentračního tábora. Seznamte se s historií tábora a zvěrstvy, která zde byla páchána.

Nejdůležitější informace

  • Navštivte Malou pevnost Terezín, muzeum a další místa spojená s druhou světovou válkou.
  • projděte si s průvodcem areál bývalého koncentračního tábora.
  • Seznamte se se zvěrstvy páchanými v Terezíně.

Zahrnuto

  • Zpáteční autobusová doprava z Prahy do Terezína
  • Vstupenka do Malé pevnosti Terezín
  • Místní průvodce v Malé pevnosti Terezín
  • Audio průvodce v autobuse
  • Živý průvodce v autobuse
Související příspěvky