Slavní lidé, o kterých jste nevěděli, že jsou Češi

Lidé v Praze

Na stránkách Lidé v Praze, and the Czech Republic as a whole, have a rich and diversified past that has drawn many world-famous figures over the years. Many prominent figures, including renowned artists and writers, political leaders, and scientists, have spent time in Prague or the Czech Republic, leaving an unmistakable impact on its cultural, intellectual, and political scene

Many famous people have called Prague home like Jaromir Jagr, Karel Gott, Karel Čapek, Tomáš Rosický, Jaroslav Seifert recipient of the Nobel Prize in Literature. The city has also welcomed diplomats, academics, and tourists from all around the globe. Openness and tolerance have been fostered by its cosmopolitan ambiance, architectural beauty, and thriving cultural scene, which have made it a magnet for intellectual interaction and cross-cultural debate.

In addition, Prague is a city of ideas, a crucible of creativity, and a lighthouse because of its varied population and long history of immigration. Prague’s rich cultural tradition has fostered various talents over the years. Today, we’ll take a journey through time, exploring a captivating list of important people from various backgrounds who were born, died, studied, lived, or achieved success in this bustling Czech capital.

5 Famous People Born in the Czech Republic

The Czech Republic has a rich cultural and historical legacy, as well as countless great figures who have made an unforgettable impact on the world stage. Let’s look at the lives and accomplishments of five prominent Czech figures:

Nikola Tesla (1856-1943) was an inventor, electrical and mechanical engineer, and a futurist who studied in 1880 at Prague’s Charles University.

Albert Einstein (1879-1955) was a physicist who taught at the German section of Charles University in Prague from 1911 to 1912.

Tycho Brahe (1546-1601) was an astronomer who died near Prague.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) was a composer and some of his finest opera hits came during the period he spent in Prague.

Egon Erwin Kisch (1885-1948) was a German-language journalist and writer, who was born, lived, and passed away in Prague.

The above five notable Czechs represent a wide range of areas and achievements, including politics, activism, the arts, and entrepreneurship. Their efforts have had a tremendous and long-lasting impact on the Czech Republic’s cultural, social, and political environment, and they continue to inspire future generations both domestically and internationally.

5 nejznámějších osobností České republiky 

Na stránkách Lidé v Praze, Češi byli vždy známí svým revolučním duchem a mnoha způsoby, jimiž měnili svět, což je výmluvně popsáno v knize Český fotograf Josef Sudek ve své poutavé obrazové kronice dynamických obyvatel města.

Některé z nich nejslavnější lidé z České republiky kteří významně přispěli ke svým oborům, včetně významných politiků, elitních sportovců, nositelů Nobelovy ceny a mezinárodně uznávaných spisovatelů a zpěváků. Zde je jen několik Čechů, kteří dosáhli mezinárodního věhlasu a zajistili své zemi nesmazatelné místo v historii.

From important people and pioneering scientists to renowned artists and visionary thinkers, the following people have helped shape Prague’s history and contributed to its long-lasting charm and relevance:

Král Karel IV (1316-1378)

Král Charles
Král Charles

Bývalý vládce Svaté říše římské, český král a hlavní mecenáš Prahy je nejznámější česká osobnost. Když se Karel I. v roce 1346 ujal vlády, proměnil Prahu v hlavní město římskokatolické církve a jednu z nejvyspělejších metropolí kontinentu. 

Za jeho vlády vzniklo několik významných národních památek, včetně nejstarší pražské vysoké školy (Karlova univerzita), slavného Karlova mostu, největšího parku na Karlově náměstí a wellness města Karlovy Vary.

Jan Hus, Veliký (1369 nebo 1370-1415) 

Tento slavná osobnost v České republice byl učenec a profesor, který se stal symbolem českého nacionalismu pro svou církevní reformu. Hus zpochybňoval nadřazenost papeže a zasazoval se o vybudování české národní církve v reakci na to, co považoval za zneužívání moci ze strany Vatikánu a německých kněží v Praze. V roce 1414 byl po příjezdu na církevní koncil v Německu, kam byl pozván, aby vysvětlil své myšlenky, vzat do vazby. V roce 1415 byl veřejně popraven za kacířství, čímž začaly tzv. husitské války, které se v České republice slaví jako státní svátek. Čeští bratři jsou pokračovateli jeho církve.

Alfons Mucha (1860-1939)

Tento francouzský umělec zasvětil svůj život tvorbě secesních obrazů, ilustrací a plakátů. Muchova tvorba, která zahrnovala ilustrace, reklamy, ornamentální panely a návrhy, se rychle stala kultovní a patří mezi nejvýznamnější díla Slavní čeští lidé. Dnes je Muchovo muzeum věnovaný umělcovu dílu.

Autor, Franz Kafka (1883-1924)

He was a renowned writer most known for his whimsical and existential writings, including “The Metamorphosis” and “The Trial.” Kafka was born and spent much of his life in Prague, where he practiced law and created his most significant writings.

Kafka
Kafka

Franz Kafka byl jedním z nejslavnější lidé v České republice a vlivný autor německé literatury 20. století. Narodil se v Praze v židovské rodině. Mezi jeho nejznámější knihy patří Proces, Proměny, Zámek a Amerika. Kafka ve svých dílech často zobrazoval bizarní, klaustrofobická a matoucí prostředí. 

Termín "kafkovský" se dnes běžně používá pro označení těch, kteří "žijí v absurditě". . Muzeum Franze Kafky je povinnou zastávkou každého cestovatele do Prahy.

Karel Čapek (1890-1938)

He was an influential writer and playwright noted for his science fiction works such as “R.U.R.” (Rossum’s Universal Robots). He created the term “robot,” and contributed to Czech literature and theater with his unique narrative and social commentary.

Jaroslav Seifert (1901-1986)

He was a Nobel Prize-winning poet who contributed to Czech literature with his lyrical poetry and prose, arguing for humanism, freedom, and social justice while also exhibiting the country’s intellectual and literary prowess.

Václav Havel (1936- 2011)

Dramatik, esejista a bývalý disident, který byl také prvním prezidentem země, je na seznamu. slavné osobnosti z České republiky.

Povaha lidskosti a mechanismy odlidštěné moci jsou pro jeho literární díla klíčové. Havel byl významnou postavou kampaně Charty 77 za demokracii v 70. a 80. letech. Havel byl nositelem řady posmrtných medailí a vyznamenání České republiky. V roce 2012 byl na počest bývalého českého prezidenta Václava Havla změněn název pražského mezinárodního letiště. 

Karel Gott (1939-2019)

The internationally acclaimed singer, known as the “Golden Voice of Prague,” contributed to the nation’s cultural heritage with his memorable music and performances, representing Czech music on a global scale.

Jaromír Jágr (1972-present)

He is a legendary ice hockey player who represented the Czech Republic in international events and inspired future generations of players.

Tomáš Rosický (1980-present)

He is a former professional footballer who represented the Czech Republic in international events such as the UEFA European Championships and FIFA World Cups. He has contributed to the nation’s sporting achievements and inspired young players.

Objevte umělecký svět Alfonse Muchy v pražském Obecním domě

Na výstavě iMucha v pražském Obecním domě můžete vstoupit do podmanivého světa Alfonse Muchy, slavného umělce secese. Ponořte se do okouzlující atmosféry a objevte více než 200 originálních Muchových děl, včetně fascinujících plakátů, maleb a kreseb, které jsou prezentovány pomocí nejmodernějších technologií.

Nejdůležitější informace

  • Poznejte více než 200 originálních děl ikonického umělce Alfonse Muchy
  • Sledujte nejmodernější technologie, které vdechují život Muchovu umění.
  • Prohlédněte si multimediální výstavu Slovanská epopej.
  • Poslechněte si hlas Alfonse Muchy vycházející z jeho podmanivého autoportrétu.
  • Prohlédněte si originální obchod se suvenýry, kde najdete jedinečné suvenýry.

Zahrnuto

  • Vstupenka na výstavu iMucha
  • Volitelná prohlídka s průvodcem pro hlubší seznámení s Muchovým uměním

Poznejte kulturní centrum světa

V Praze mohou najít společnou řeč lidé z různých společenských vrstev. V Praze, hlavním městě České republiky, se setkává staré s novým. Různé druhy lidé v Praze všude zapadnout. V Praze tak mohou žít a vzkvétat nejrůznější kultury. Je to největší metropole v zemi s více než milionem obyvatel.
Praha je již více než tisíc let srdcem a největším městem českých zemí a dnes je hlavním městem moderní České republiky. Některé z nich nejznámější lidé v Prazese v Praze narodili nebo zemřeli, navštěvovali zde univerzitu nebo zde dosáhli určité slávy či bohatství.

Související příspěvky